Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens

KunstKnipoog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KunstKnipoog verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten.

Contactgegevens

Gery van Rijn – KunstKnipoog – Atelier voor coaching en creativiteit
Locatie atelier: Industrieweg 18 nr 8 Harderwijk
gery@kunstknipoog.nl
kvk 74140159

Verzamelen van gegevens

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van de bezoekers verzameld. Verder maak ik gebruik van een contactformulier. De persoonsgegevens die de bezoeker via het formulier verzendt komen alleen in de mailbox van KunstKnipoog terecht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KunstKnipoog gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
WordPress wp-settings-1
wp-settings-time-1
wp-settings-2
wp-settings-time-2
Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site. Max. 1 jaar
Google Analytics _ga, _ga_G*, _gat_gtag_UA*, _gid Deze cookies worden gebruikt om geanonimiseerd het aantal bezoekers per webpagina te meten. 400 dagen, 400 dagen, 1 minuut, 1 dag
Google reCaptcha _GRECAPTCHA Deze cookie worden gebruikt om spambescherming te bieden. 180 dagen

Doel en verwerking van gegevens

KunstKnipoog gebruikt de persoonsgegevens voor het leggen van contact, betalingen en dossiervorming. Hieronder verder beschreven. Voor het gebruik van de door mijn verzamelde persoonlijke gegevens geldt dat ik alleen de gegevens gebruik die de cliënt zelf aan mij geeft. E-mailadressen gebruik ik voor mailcontact en naar wens voor nieuwsbrief verzending.

Persoonsgegevens die ik verwerk

KunstKnipoog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Beroep en/of opleiding
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

KunstKnipoog verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Eventueel geloofsovertuiging
 • Gezinssamenstelling/netwerk
 • Hobby’s en/of kwaliteiten
 • Balans (eten, slapen, beweging, middelengebruik)
 • Relevante zaken uit medische en psychische voorgeschiedenis
 • Intakelijst met bovenstaande vragen en hulpvraag voor verder traject
 • Behandelcontract met hulpvraag en behandeldoel(en)
 • Dossier met voortgang van het behandelproces

Voor het verwerken en bewaren van deze gegevens vraag ik vooraf jouw toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

KunstKnipoog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het wijzigen en informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het sturen van facturen en afhandelen van jouw betaling
 • Om een behandeling op maat, passend bij jou als cliënt te kunnen bieden.

Bewaren van persoonsgegevens

KunstKnipoog bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. De bewaartermijn is wettelijk vastgelegd en daar houd ik mij aan.

Facturen: 7 jaar (voor de belastingdienst)
Dossier: 20 jaar (volgens de wet WGBO)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw coach een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO.

De ontmoetingen met mij zijn vertrouwelijk. Mochten zich in ons contact problemen voordoen dan staan we niet alleen. Hierin ben ik verbonden met de Internationale Ethische code en het klachtenregelement van de NOBCO/EMCC Kijk op www. Nobco.nl voor verdere info

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KunstKnipoog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gery@kunstknipoog.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . KunstKnipoog wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligen persoonsgegevens

KunstKnipoog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gery@kunstknipoog.nl.

Wijzigingen Privacyverklaring

KunstKnipoog heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom deze verklaring als je gebruikt maakt van deze website of diensten.

Juni 2023